Hattuşa

Hattuşa-Boğazkale

1986 yılından itibaren Hattuşa, UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası Listesi”nde yer alıyor. Ayrıca burada bulunan çivi yazılı tablet arşivleri, 2001 yılından bu yana yine UNESCO’nun “Dünya Belleği Listesi”nde önemli bir konuma sahip. Bugüne kadar toplam 31,519 adet çivi yazılı tablet bulunmuş durumda ve bu tabletler halen İstanbul’daki Müzeler (Eski Şark Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzesi), Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Çorum ve Boğazkale Müzeleri gibi yerlerde özenle korunuyor.

Boğazkale tabletleri, Akadça ve Hititçe dillerinde yazılmış olup devlet arşivi belgeleri niteliğini taşıyor. Bu tabletler sadece kanunlar, antlaşmalar ve yazışmaları içermekle kalmıyor, aynı zamanda dini ve edebi metinlere de ev sahipliği yapıyor. Bu önemli belgeler, geçmiş medeniyetlerin kültürel, hukuki ve edebi yönlerini anlamamızı sağlayan paha biçilmez kaynaklar olarak günümüze ışık tutuyor.